Poljska svetica zaslužna za širenje štovanja Božanskoga Milosrđa

dijeli svoj spomendan sa Svjetskim danom učitelja 5. listopadaSveta Faustina Kowalska (Glogowiec kraj Lodza, Poljska, 25. kolovoza 1905. – Krakov, 5. listopada 1938.)
Sveta Faustina umrla je s 33 godine, a za sobom je ostavila svoje bilježnice (dnevnik) u kojima je opisivala svoje vizije i razgovore s Isusom. Zaslužna je za štovanje Božanskoga Milosrđa, prenošenje molitve krunice Božanskoga Milosrđa i štovanje presvete slike Božanskoga Milosrđa. Osim toga smatra se zaštitnicom kućnih pomoćnica, kuhara, vrtlara i vratara u skladu sa svojim zemaljskim zadaćama koje je obavljala u svome redovničkom životu.


Sa stranice vjeraidjela.com o sv. Faustini doznajemo ovo: 22. veljače 1931. god. doživljava mistično iskustvo, u kojemu ima viđenje Milosrdnog Isusa, iz čijeg srca izlaze dvije zrake u vidu krvi i vode koje se prelijevaju na cijeli svijet, te joj sam Milosrdni Isus povjerava zadaću da se naslika i štuje takva slika i na takav način pokrene pobožnost Božanskom Milosrđu. Riječ je o pobožnosti koja ima za cilj po molitvi i drugim oblicima isprositi milost i ljubav Božju za cijeli svijet. Posebno je na van vidljiva po slici Božanskog Milosrđa na kojoj piše “Isuse, ja se uzdam u tebe”.

Sveta Faustina je imala i druge nadnaravne milosti, kao npr. prorokovanje, čitanje ljudskih srca, stigme, vizije i drugo. Uz to je imala velike duhovne i tjelesne patnje koje je prikazivala Isusu za spas ljudi i duša u čistilištu, a koje su joj svakodnevno narušavale zdravlje.

Iza sestre Faustine je ostao njezin Dnevnik, kojega je počela pisati 1934. god., a pisala ga je sve do svoje smrti. Iz njega se saznaje puno i o samoj svetoj Faustini i o pobožnosti Božanskom Milosrđu. Shrvana tuberkulozom, umrla je 5. listopada 1938. god. u svojoj 33. godini.

Sveti papa Ivan Pavao II.  posebno je štovao sestru Faustinu i bio promicatelj pobožnosti Božanskog Milosrđa, pa ju je 8. travnja 1993. god. proglasio blaženom, a 30. travnja 2000. svetom. Obje godine je tada bila Druga vazmena nedjelja, pa je upravo taj datum isti papa odredio da se slavi Nedjelja Božanskog Milosrđa, a zanimljivo je primijetiti da je na isti dan i sam preminuo.

Sveta Faustina se štuje kao zaštitnica siromašnih obitelji, djece, kućnih pomoćnica, kuhara, vrtlara, portira i vratara, te kao zaštitnica mladića i djevojaka koji žele poći u samostan.

Kad govorimo o poveznicama, osim one koju smo već istaknuli – između Dana učitelja i Faustinina spomendana, važno je istaknuti da je sveta Faustina doživjela mistično iskustvo s Milosrdnim Isusom 22. veljače, a 22. veljače 1483. objavljena je prva hrvatska tiskana knjiga: Misal po zakonu rimskoga dvora. 

Moli za nas, sveta Faustino!
Da životom i riječima naviještamo
divna djela i poruku Božjeg milosrđa!

Tekst i mrežni fotokolaž: sm