SAE O JESENI

SAE O JESENI

Književnik koji odbija otkriti svoj građanski identitet i stvara pod pseudonimom Sven Adam Ewin, o kojemu smo pisali u prošlom broju Frule, objavio je više od 5000 pjesama, mahom na internetu. U svojoj javnoj FB grupi Sven Adam Ewin – POEZIJA koja okuplja više od 1800...