ANTUNTUNOVSKI

ANTUNTUNOVSKI

Svidjela se petašima lektira za mjesec listopad: Grigor Vitez, Pjesme. Napravili smo popis od 10 najboljih pjesama, a od tih deset trebalo je odabrati tri nama najdraže i pripremiti raščlambu i tumačenje. Mnogi su odabrali šaljivu pjesmu Kako živi Antuntun. Kad...