KAKO OSA UČI GRAMATIKU

KAKO OSA UČI GRAMATIKU

Osim novostečenih znanja o naglascima, osa je u 7. c razredu dobila i komadiće keksa od učenika kako bi obnovila svoje zalihe hrane nakon intenzivnog razmišljanja o tome je li naglasak na riječi dva kratkosilazan ili dugosilazan.      Svaki put kad se bliži završetak...